Recent Activities

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • [GM]AxiSey -

    Posted the thread Bakım 22.10.

    Thread
    22.10 Tarihinde yapılan bakımla birlikte birkaç değişiklik ve hata düzeltmesi mevcut sunucuya uygulandı. Yapılan değişiklikler - Artık üye sınırlaması olmayan bazı zindanlara erişmek için tek kişilik grup oluşturulabilir. - Sura Ruhu, Katakomb…